Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De Speelvogel BVBA streeft er naar om de gebruiker van www.de-speelvogel.be zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen.
Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is.
De Speelvogel BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op www.de-speelvogel.be

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Speelvogel BVBA worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

Hyperlinks
www.de-speelvogel.be bevat hyperlinks naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven.
De Speelvogel BVBA heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie.
Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat De Speelvogel BVBA instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen De Speelvogel BVBA en de exploitanten van deze websites.

Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (info@de-speelvogel.be) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Virussen en misdrijven
De Speelvogel BVBA onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.